Wie ik ben

wie-ik-ben

Wie ik ben

Ik ben in 1974 geboren in het Zuid-Limburgse Hulsberg als dochter van een Haagse beeldend kunstenaar en een Heerlense chemisch ingenieur. Na afronding van de studies Cultuur- en Wetenschappen en Arts Management, begon ik mijn loopbaan als kunstadviseur voor bedrijven. Binnen het Ministerie van OCW kreeg ik de kans me in een Young Management Programma in snel tempo te ontwikkelen tot leidinggevende in een landelijke, politiek-bestuurlijke context. Na zeven Haagse jaren, werd ik directeur-bestuurder van een groot centrum voor de kunsten. Met vereende krachten lukte het deze instelling te versterken door innovatie van het aanbod, verbreding van de markt en het optimaal benutten van het talent in de organisatie. Een mooie tijd in een organisatie in transformatie. Die transformatie beperkte zich niet tot de organisatie waar ik werkte. Ik besloot een periode van reflectie in mijn loopbaan in te lassen en verhuisde in 2013 met mijn man en drie dochters naar een oude boerderij op een stille plek. Hier begon ik te ondernemen en heb ik meer dan ooit de groei ervaren, die ontstaat wanneer je de moed hebt je te richten op wat werkelijk inspireert.


“Ze is een geboren trainer, mentor, leermeester en raadgever. Ze is creatief en heeft een sterke verbeeldingskracht. Achter haar karakteristieke verdraagzaamheid gaat een natuurlijke nieuwsgierigheid schuil. Er gaat voor haar een enorme aantrekkingskracht uit van de wereld in al zijn verschillende aspecten.”

Uit: Assessment, Insights Learning and Development Ltd.


Werkervaring

* Suzannes Zaak (2013-nu), enkele projecten:
 • Begeleiding Kunst.nl bij strategische vernieuwing. www.kunst.nl
 • Strategische advisering Gemeente Maastricht, Hogeschool Amsterdam, Dutch Creative Council, project Economic Board Den Haag, e.a.
 • Begeleiding Kamer van Koophandel bij ontwikkeling visie, vernieuwde programmering en interieur landelijke Ondernemerspleinen. www.kvk.nl, www.ondernemersplein.nl
 • Ontwerp en begeleiding 24 uurs programma Raad van Bestuur en directeuren Achmea. www.achmea.nl
 • Initiatiefnemer Het Kabinet voor Levend Onderzoek. www.hetkabinetvoorlevendonderzoek.nl
 • Begeleiding strategisch beleidsplan Fonds Cultuurparticipatie 2017-2020. www.cultuurparticipatie.nl
 • Plan van aanpak en procesbegeleiding samenwerking Drentse cultuurinstellingen.
 • Ontwerp en begeleiding Dialoog Diners voor ondernemers en executives Haarlemmermeer.
 • Begeleiding van (series) dialogen bij o.a. Rotary Amsterdam, Sociaal Economische Raad, The Social Power House, The Art of Impact.
 • Gespreksleiding/ dagvoorzitterschap bij o.a. Cultuur en Ondernemen, Raad van Toezicht bibliotheek Velsen, KCR, Ministerie van OCW, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Het Cultuurgebouw, Kunstraad Groningen, Ondernemers congres Haarlemmermeer.
 • Bestuurder (start up) Quita, Change your life story. www.quita.nl
 • Individuele begeleiding bij natuurlijk leiderschap.
 • Advies en begeleiding van het landelijk programma The Art of Impact met de landelijke (publieke) Cultuurfondsen. www.theartofimpact.nl
 • Advies en begeleiding ontwerpstudio Wieki Somers bij strategische koers en internationale positionering. www.wiekisomers.com
 • Advies landelijk arrangement Cultuurparticipatie 2015-2017 voor Fonds Cultuurparticipatie. www.cultuurparticipatie.nl
 • Analyse en advies Muziekonderwijs 2017-2020 voor Fonds Cultuurparticipatie. www.cultuurparticipatie.nl
* Voorzitter Federatie Cultuur/ lid hoofdbestuur MKB Nederland:

(2016-2017), www.federatiecultuur.nl/ www.mkb-nl.nl

De Federatie Cultuur behartigt de gemeenschappelijke belangen van de acht grootste branche- en werkgeversverenigingen van de cultuursector in Nederland. In totaal vertegenwoordigt het collectief circa 1500 instellingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. In 2016-2017 heb ik als voorzitter de federatie door een transitie geleid richting een nieuwe, gezamenlijk toekomstperspectief. In deze periode heeft de federatie de positie van cultuur in een breder politiek-bestuurlijk perspectief versterkt. Dit heeft onder meer geleid tot een nieuwe collectieve koers, het meerjarige programma voor meer culturele diversiteit in de cultuursector en een zetel voor cultuur in het hoofdbestuur van de grootste lobby-organisatie van het midden- en kleinbedrijf: MKB NL.

* Directeur-bestuurder Pier K

(2008-2012), www.pier-k.nl

Als directeur-bestuurder van dit Centrum voor de Kunsten was ik eindverantwoordelijk voor het regionale aanbod cultuureducatie en amateurkunst, gerealiseerd door 250 medewerkers (omzet € 7 mln). Naast circa 500 cursussen per jaar, boden wij cultuureducatie aan het primair en voortgezet onderwijs in de regio Haarlemmeer en Gooi- en Vechtstreek. Met visie, innovatie van onze werkwijze en een sterke binding met onze klanten, heeft Pier K in deze periode een explosieve stijging van het publiekbereik weten te realiseren en haar omzet verhoogd, ondanks provinciale en gemeentelijke bezuinigingen. Daarnaast is in deze periode het nieuwe Cultuurgebouw Haarlemmermeer voltooid en hebben Pier K, de bibliotheek, het poppodium en het theater aanbod en diensten geïntegreerd.

* Leidinggevende Ministerie van OCW

(2001-2008), www.minocw.nl

 • Hoofd Jeugd, Onderwijs & Zorg

In deze functie gaf ik leiding aan de inrichting van  de nieuwe directie Jeugd, Onderwijs en Zorg en vertegenwoordigde ik OCW in de interdepartmentale samenwerking en in het MT van minister Rouvoet.

 • Waarnemend Hoofd Bestel en Besturing

Als kandidaat voor een twee jaar durend Young Management Programma, werkte ik als leidinggevende aan herziening beleid t.a.v. governance in het primair en voortgezet onderwijs en aan de herstructurering en onderlinge verbinding binnen de afdeling.

 • Plaatsvervangend Hoofd Cultuurbereik en senior beleidsmedewerker Beeldende kunst & Vormgeving

In deze functie was ik verantwoordelijk voor het landelijke Actieplan Cultuurbereik (€ 35 mln, Rick van der Ploeg), de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (€ 18,5 mln) en voor de bestuurlijke afspraken met gemeenten en provincies

* Kunstadviseur Brink Kunstzaken

(1998-2001), www.kunstzaken.com

Bij Brink Kunstzaken begeleidde ik bedrijven uit uiteenlopende sectoren bij het aankopen van kunst, het opbouwen van een kunstcollectie, het laten maken van werk in opdracht en de bijbehorende meerjaren- en communicatieplannen. In deze periode heb ik Brink Kunstzaken helpen groeien door het structureren van processen, het aanbrengen van nieuwe klanten, het positioneren van het bedrijf en het coördineren van een klein team.

Opleidingen (voltooid)

* MA Arts Management City University London
* Cultuur- en Wetenschapsstudies, Universiteit Maastricht

 

Trainingen en verdiepingstrajecten

* Your Lab

o.l.v. Andre Platteel, 2017

* Begeleiding bij groei ism NL Groeit

o.l.v. Erik Joosten, 2016

* Storytelling bij leiderschap

o.l.v. Gabriel Anthonio, 2016

* Enneawise, basis en vervolg

o.l.v. Jacqueline Janssen en Anneke Kamsteeg, 2015/ 2016

* Dialoog begeleiding

o.l.v. Olga Plokhooij & Renate van der Veen, 2014

* Toezicht houden met gevoel voor realiteit, leergang Stichting Sezen

o.l.v. Wim van Dinten, 2013

* Natuurlijke Vernieuwing

o.l.v. Paul Bos, 2012-2015

* Leergang Leiderschap, Consenheim Consult

o.l.v. Winnie Consenheim, 2009

* Young Management programma, Ministerie OCW

o.l.v. De Baak, 2004-2006

Nevenactiviteiten

* Lid Art Table Nederland
* Voorzitter Ouderraad St. Antoniusschool
* Bestuurslid Stichting Leergeld
* Bestuurslid Het 5e Kwartier
* Lid Adviesraad Ymere
* Lid Board Citymarketing Haarlemmermeer