Wie ik ben

wie-ik-ben

Wie ik ben

Opgegroeid als dochter van een Haagse beeldend kunstenaar en een Heerlense chemisch ingenieur, is de fascinatie voor de interactie tussen kunst | creativiteit en ordening | ratio mij met de paplepel ingegoten. Na afronding van de studies Cultuur- en Wetenschappen en Arts Management, begon ik mijn loopbaan als kunstadviseur voor bedrijven. Binnen het Ministerie van OCW kreeg ik de kans me in een Young Management Programma in snel tempo te ontwikkelen tot leidinggevende in een landelijke, politiek-bestuurlijke context. Na zeven Haagse jaren, werd ik directeur-bestuurder van een groot centrum voor de kunsten. Met vereende krachten lukte het deze instelling te versterken door innovatie van het aanbod, verbindende programma’s met het bedrijfsleven en onderwijs en het optimaal benutten van het talent in de organisatie. Een mooie tijd in een organisatie in transformatie. Die transformatie beperkte zich niet tot de organisatie waar ik werkte. Ik besloot een periode van reflectie in mijn loopbaan in te lassen en verhuisde in 2013 met mijn gezin naar een oude boerderij op een stille plek. Hier begon ik te ondernemen en heb ik meer dan ooit de groei ervaren, die ontstaat wanneer je de moed hebt je te richten op wat werkelijk inspireert. Vanuit Suzannes Zaak begeleid ik organisaties in hun streven naar groei en innovatie. Ik werk en denk op strategisch niveau en begin vanuit een vraag die de boardroom bezig houdt. Zodra we de vraag onder de vraag gevonden hebben, ontwerp ik een proces, waarbij de kracht van mensen (medewerkers, klanten, stakeholders), creativiteit en verschillende perspectieven optimaal worden benut. Met – zonder uitzondering – groei als resultaat. Van mensen, publiek, omzet of impact.


“Ze is een geboren trainer, mentor, leermeester en raadgever. Ze is creatief en heeft een sterke verbeeldingskracht. Achter haar karakteristieke verdraagzaamheid gaat een natuurlijke nieuwsgierigheid schuil. Er gaat voor haar een enorme aantrekkingskracht uit van de wereld in al zijn verschillende aspecten.”

Uit: Assessment, Insights Learning and Development Ltd.


Werkervaring

* Suzannes Zaak (2013-nu), enkele projecten:
 • Consultant Managing Board Mama Cash, International Women Fund, www.mamacash.org
 • Creatief strateeg bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur: ontwikkeling koers 2018+, innovatie en vergroten bereik doelgroep en strategische partnerships, www.jeugdfondssportencultuur.nl
 • Begeleiding evaluatie bestuurders Vastgoed, Horeca, Retail, Cultuur in Assen, www.vaartinassen.nl
 • Begeleiding Kamer van Koophandel bij ontwikkeling visie, vernieuwde programmering en interieur landelijke Ondernemerspleinen. www.kvk.nl, www.ondernemersplein.nl
 • Begeleiding Kunst.nl bij strategische vernieuwing. www.kunst.nl | Business Art Service
 • Strategische begeleiding jaarlijks Raad van Bestuur en directeuren Achmea. www.achmea.nl
 • Initiatiefnemer Het Kabinet voor Levend Onderzoek. www.hetkabinetvoorlevendonderzoek.nl
 • Begeleiding start up Braenworks Academy. www.braenworks.com
 • Begeleiding strategisch beleidsplan Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020. www.cultuurparticipatie.nl
 • Plan van aanpak en procesbegeleiding samenwerking Drentse cultuurinstellingen.
 • Ontwerp en begeleiding dialoogserie Museum Catherijneconvent
 • Ontwerp en begeleiding Tante Kee Dialoog Diners voor ondernemers en executives Haarlemmermeer.
 • Advisering Gemeente Maastricht, Hogeschool Amsterdam, Dutch Creative Council, project Economic Board Den Haag, e.a.
 • Begeleiding van (series) dialogen bij o.a. Rotary Amsterdam, Sociaal Economische Raad, The Social Power House, The Art of Impact.
 • Gespreksleiding/ dagvoorzitterschap bij o.a. Cultuur en Ondernemen, KCR, Ministerie van OCW, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Het Cultuurgebouw, Kunstraad Groningen, Museum TV, Ondernemers congres Haarlemmermeer.
 • Advies en begeleiding van het landelijk programma The Art of Impact met de landelijke (publieke) Cultuurfondsen. www.theartofimpact.nl
 • Advies en begeleiding ontwerpstudio Wieki Somers bij strategische koers en internationale positionering. www.wiekisomers.com
 • Advies landelijk arrangement Cultuurparticipatie 2015-2017 voor Fonds Cultuurparticipatie. www.cultuurparticipatie.nl
 • Analyse en advies Muziekonderwijs 2017-2020 voor Fonds Cultuurparticipatie. www.cultuurparticipatie.nl
 • Individuele begeleiding bij natuurlijk leiderschap.
* Voorzitter Federatie Cultuur/ lid hoofdbestuur MKB Nederland:

(2016-2017), www.federatiecultuur.nl/ www.mkb-nl.nl

De Federatie Cultuur behartigt de gemeenschappelijke belangen van de acht grootste branche- en werkgeversverenigingen van de cultuursector in Nederland. In totaal vertegenwoordigt het collectief circa 1500 instellingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. Mijn opdracht als tijdelijk voorzitter was om de federatie door een transitie te leiden. Dit heft onder meer geleid tot een gewijzigde koers, een versterkte positie van cultuur als ondernemende branche in politiek en bedrijfsleven, een meerjarige landelijk programma met financiering voor culturele diversiteit en een zetel voor cultuur in het hoofdbestuur van de grootste lobby-organisatie van het midden- en kleinbedrijf: MKB NL.

* Directeur-bestuurder Pier K | Bestuurder Het Cultuurgebouw

(2008-2012), www.pier-k.nl

Als directeur-bestuurder van dit Centrum voor de Kunsten was ik eindverantwoordelijk voor het regionale aanbod cultuureducatie en amateurkunst, gerealiseerd door 250 medewerkers (omzet € 7 mln). Naast circa 500 cursussen per jaar, boden wij cultuureducatie aan het primair en voortgezet onderwijs in de regio Haarlemmeer en Gooi- en Vechtstreek. Met visie, innovatie van onze werkwijze en een sterke binding met onze klanten, heeft Pier K in deze periode een explosieve stijging van het publiekbereik weten te realiseren en haar omzet verhoogd, ondanks provinciale en gemeentelijke bezuinigingen. Daarnaast is in deze periode het nieuwe Cultuurgebouw Haarlemmermeer voltooid en hebben Pier K, de bibliotheek, het poppodium en het theater aanbod en diensten geïntegreerd.

* Leidinggevende Ministerie van OCW

(2001-2008), www.minocw.nl

 • Hoofd Jeugd, Onderwijs & Zorg

In deze functie gaf ik leiding aan de inrichting van  de nieuwe directie Jeugd, Onderwijs en Zorg en vertegenwoordigde ik OCW in de interdepartmentale samenwerking en in het MT van minister Rouvoet.

 • Waarnemend Hoofd Bestel en Besturing

Als kandidaat voor een twee jaar durend Young Management Programma, werkte ik als leidinggevende aan herziening beleid t.a.v. governance in het primair en voortgezet onderwijs en aan de herstructurering en onderlinge verbinding binnen de afdeling.

 • Plaatsvervangend Hoofd Cultuurbereik en senior beleidsmedewerker Beeldende kunst & Vormgeving

In deze functies was ik verantwoordelijk voor het landelijke Actieplan Cultuurbereik (€ 35 mln, Rick van der Ploeg), de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (€ 18,5 mln) en voor de bestuurlijke afspraken met gemeenten en provincies

* Kunstadviseur Brink Kunstzaken

(1998-2001), www.kunstzaken.com

Bij Brink Kunstzaken begeleidde ik bedrijven uit uiteenlopende sectoren bij het aankopen van kunst, het opbouwen van een kunstcollectie, het laten maken van werk in opdracht en de bijbehorende meerjaren- en communicatieplannen. In deze periode heb ik Brink Kunstzaken helpen groeien door het structureren van processen, het aanbrengen van nieuwe klanten, het positioneren van het bedrijf en het coördineren van een klein team.

Opleidingen (voltooid)

* MA Arts Management City University London
* Cultuur- en Wetenschapsstudies, Universiteit Maastricht

 

Trainingen en verdiepingstrajecten

* Your Lab

o.l.v. Andre Platteel, 2017

* Begeleiding bij groei ism NL Groeit

o.l.v. Erik Joosten, 2016

* Storytelling bij leiderschap

o.l.v. Gabriel Anthonio, 2016

* Enneawise, basis en vervolg

o.l.v. Jacqueline Janssen en Anneke Kamsteeg, 2015/ 2016

* Dialoog begeleiding

o.l.v. Olga Plokhooij & Renate van der Veen, 2014

* Toezicht houden met gevoel voor realiteit, leergang Stichting Sezen

o.l.v. Wim van Dinten, 2013

* Natuurlijke Vernieuwing

o.l.v. Paul Bos, 2012-2015

* Leergang Leiderschap, Consenheim Consult

o.l.v. Winnie Consenheim, 2009

* Young Management programma, Ministerie OCW

o.l.v. De Baak, 2004-2006

Nevenactiviteiten

* Lid Art Table Nederland
* Voorzitter Ouderraad St. Antoniusschool
* Bestuurslid Stichting Leergeld
* Bestuurslid Het 5e Kwartier
* Lid Adviesraad Ymere
* Lid Board Citymarketing Haarlemmermeer