Wie ik ben

wie-ik-ben

Wie ik ben

Ik geloof in de kracht van eigen wijsheid, creativiteit en dialoog als basis voor fundamentele ontwikkeling.

De fascinatie voor dialoog tussen verschillende perspectieven is mij als dochter van een beeldend kunstenaar en chemisch ingenieur met de paplepel ingegoten. Opgegroeid in een huishouden waarin kunst dagelijkse kost was, leerde ik met andere ogen naar de wereld, anderen en mijzelf kijken. Gedurende mijn studies Cultuur- en Wetenschappen en Arts Management ontdekte ik in breder en historisch verband wat kunst en creativiteit voor de ontwikkeling van mensen kan betekenen.

Mijn eerste baan als kunstadviseur in het bedrijfsleven stelde me in staat me verder te bekwamen in de dialoog tussen mensen uit verschillende werelden. Binnen de politiek-bestuurlijke omgeving van het Ministerie van OCW, bleven creativiteit en dialoog een centrale rol spelen in mijn stijl van leiding geven. Na zeven Haagse jaren, werd ik directeur-bestuurder van een groot centrum voor de kunsten. Met vereende krachten lukte het deze instelling te versterken door innovatie van het aanbod, vernieuwende partnerships en het optimaal benutten van het aanwezige talent in de organisatie. Met creativiteit en in dialoog…

In al die verschillende functies en werelden, groeide mijn overtuiging dat ruimte voor creativiteit en waarachtige dialoog in elke situatie basis biedt voor fundamentele ontwikkeling. In 2013 besloot ik me te gaan inzetten voor de ontwikkeling van andere leiders en organisaties. Dit leidde tot op heden tot talrijke inspirerende en impactvolle veranderingen.

“Ze is een geboren trainer, mentor, leermeester en raadgever. Ze is creatief en heeft een sterke verbeeldingskracht. Achter haar karakteristieke verdraagzaamheid gaat een natuurlijke nieuwsgierigheid schuil. Er gaat voor haar een enorme aantrekkingskracht uit van de wereld in al zijn verschillende aspecten.”

Uit: Assessment, Insights Learning and Development Ltd.


Werkervaring

* Suzannes Zaak (2013-heden), enkele opdrachten:
 • Strategische begeleiding business club Haarlemmermeer, www.hmore.nl
 • Begeleiding Stadsschouwburg Utrecht, strategisch beleidsplan 2021-2024, www.stadsschouwburg-utrecht.nl
 • Landelijk onderzoek lokale transformatie binnensteden (domein kunst en cultuur) i.o.v. bestuur Retailagenda, www.retailagenda.nl
 • Begeleiding Managing Board Mama Cash, International Women Fund, www.mamacash.org
 • Strategisch advies en programmaleiding Jeugdfonds Sport en Cultuur, www.jeugdfondssportencultuur.nl
 • Begeleiding evaluatie bestuurders Vastgoed, Horeca, Retail, Cultuur in Assen, www.vaartinassen.nl
 • Begeleiding Kamer van Koophandel bij ontwikkeling visie, vernieuwde programmering en interieur landelijke Ondernemerspleinen. www.kvk.nl, www.ondernemersplein.nl
 • Begeleiding Kunst.nl bij strategische vernieuwing. www.kunst.nl | Business Art Service
 • Strategische begeleiding jaarprogramma Raad van Bestuur en 60 directieleden Achmea. www.achmea.nl
 • Begeleiding strategisch beleidsplan Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020. www.cultuurparticipatie.nl
 • Plan van aanpak en procesbegeleiding samenwerking Drentse cultuurinstellingen.
 • Ontwerp en begeleiding Tante Kee Dialoog Diners 2013-2019 voor ondernemers en executives Haarlemmermeer.
 • Advisering Gemeente Maastricht, Hogeschool Amsterdam, Dutch Creative Council, project Economic Board Den Haag, e.a.
 • Begeleiding van (series) dialogen bij o.a. Museum Catherijneconvent, Rotary Amsterdam, Sociaal Economische Raad, The Social Power House, The Art of Impact.
 • Gespreksleiding/ dagvoorzitterschap bij o.a. Cultuur en Ondernemen, KCR, Ministerie van OCW, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Het Cultuurgebouw, Kunstraad Groningen, Museum TV, Ondernemers congres Haarlemmermeer.
 • Advies en begeleiding van het landelijk programma The Art of Impact met de landelijke (publieke) Cultuurfondsen. www.theartofimpact.nl
 • Advies en begeleiding ontwerpstudio Wieki Somers bij strategische koers en internationale positionering. www.wiekisomers.com
 • Advies landelijk arrangement Cultuurparticipatie 2015-2017 voor Fonds Cultuurparticipatie. www.cultuurparticipatie.nl
 • Individuele begeleiding bij natuurlijk leiderschap.
* Oprichter Het Kabinet voor Levend Onderzoek:

(2016-heden), www.hetkabinetvoorlevendonderzoek.nl

Het Kabinet voor Levend Onderzoek biedt tijdelijk onderzoek naar fundamentele of strategische vraagstukken door creativiteit en dialoog. In dit op maat ingerichte onderzoeksproces staat de collectieve eigen wijsheid en reflectie van medewerkers en/ of stakeholders centraal. Kunstenaars uit Het Kabinet voor Levend Onderzoek reageren in interactie met de groep eveneens op de centrale vraag. In het levend onderzoeksproces vinden organisaties een collectief en gedragen antwoord op een complex vraagstuk. Vanuit dit gezamenlijke perspectief kan de beoogde verandering/ vernieuwing geoperationaliseerd worden. Het onderzoeksproces leidt tot (verdieping van) de onderlinge verbinding, activatie en inspiratie voor de groep als geheel.

* Voorzitter Federatie Cultuur/ lid hoofdbestuur MKB Nederland:

(2016-2017), www.federatiecultuur.nl/ www.mkb-nl.nl

De Federatie Cultuur behartigt de gemeenschappelijke belangen van de acht grootste branche- en werkgeversverenigingen van de cultuursector in Nederland. In totaal vertegenwoordigt het collectief circa 1500 instellingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. Mijn opdracht als tijdelijk voorzitter was om de federatie door een transitie te leiden. Dit heft onder meer geleid tot een gewijzigde koers, een versterkte positie van cultuur als ondernemende branche in politiek en bedrijfsleven, een meerjarige landelijk programma met financiering voor culturele diversiteit en een zetel voor cultuur in het hoofdbestuur van de grootste lobby-organisatie van het midden- en kleinbedrijf: MKB NL.

* Directeur-bestuurder Pier K | Bestuurder Het Cultuurgebouw

(2008-2012), www.pier-k.nl

Als directeur-bestuurder van dit Centrum voor de Kunsten was ik eindverantwoordelijk voor het regionale aanbod cultuureducatie en amateurkunst (omzet € 7 mln). Naast circa 500 cursussen per jaar, boden wij cultuureducatie aan het primair en voortgezet onderwijs in de regio Haarlemmeer en Gooi- en Vechtstreek. Met visie, innovatie van onze werkwijze en een sterke binding met onze klanten, heeft Pier K in deze periode een explosieve stijging van het publiekbereik weten te realiseren en haar omzet verhoogd, ondanks provinciale en gemeentelijke bezuinigingen. Daarnaast is in deze periode het nieuwe Cultuurgebouw Haarlemmermeer voltooid en hebben Pier K, de bibliotheek, het poppodium en het theater aanbod en diensten geïntegreerd.

* Leidinggevende Ministerie van OCW

(2001-2008), www.minocw.nl

 • Hoofd Jeugd, Onderwijs & Zorg

In deze functie gaf ik leiding aan de inrichting van  de nieuwe directie Jeugd, Onderwijs en Zorg en vertegenwoordigde ik OCW in de interdepartmentale samenwerking en in het MT van minister Rouvoet.

 • Waarnemend Hoofd Bestel en Besturing

Als kandidaat voor een twee jaar durend Young Management Programma, werkte ik als leidinggevende aan herziening beleid t.a.v. governance in het primair en voortgezet onderwijs en aan de herstructurering en onderlinge verbinding binnen de afdeling.

 • Plaatsvervangend Hoofd Cultuurbereik en senior beleidsmedewerker Beeldende kunst & Vormgeving

In deze functies was ik verantwoordelijk voor het landelijke Actieplan Cultuurbereik (€ 35 mln, Rick van der Ploeg), de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (€ 18,5 mln) en voor de bestuurlijke afspraken met gemeenten en provincies

* Kunstadviseur Brink Kunstzaken

(1998-2001), www.kunstzaken.com

Bij Brink Kunstzaken begeleidde ik bedrijven uit uiteenlopende sectoren bij het aankopen van kunst, het opbouwen van een kunstcollectie, het laten maken van werk in opdracht en de bijbehorende meerjaren- en communicatieplannen. In deze periode heb ik Brink Kunstzaken helpen groeien door het structureren van processen, het aanbrengen van nieuwe klanten, het positioneren van het bedrijf en het coördineren van een klein team.

Opleidingen (voltooid)

* MA Arts Management City University London
* Cultuur- en Wetenschapsstudies, Universiteit Maastricht

 

Trainingen en verdiepingstrajecten

* Enneawise, basis, XL en XXS

Enneagram School Europe (J. Janssen, A. Kamsteeg)

* Human Experience Design

Kaos Pilots i.s.m. XD

* Your Lab

Andre Platteel

* Storytelling bij leiderschap

Gabriel Anthonio

* Dialoog begeleiding

Olga Plokhooij & Renate van der Veen

* Toezicht houden met gevoel voor realiteit, leergang Stichting Sezen

Wim van Dinten

* Natuurlijke Vernieuwing

Paul Bos

* Leergang Leiderschap, Consenheim Consult

Winnie Consenheim

* Young Management programma, Ministerie OCW

De Baak

Nevenactiviteiten

* Lid Advisory Board Platform Possibilize | Sencity

* Voorzitter Commissie Ouderen en Commissie Cultuurparticipatie, Fonds voor Cultuurparticipatie
* Voorzitter Ouderraad St. Antoniusschool
* Mentor Talent Programma kinderen groep 5-8, St. Antoniusschool
* Bestuurslid Stichting Leergeld
* Bestuurslid Het 5e Kwartier
* Lid Adviesraad Ymere
* Boardmember Citymarketing Haarlemmermeer