Voor wie

voor-wie

Voor wie

Ik werk graag voor bedrijven, organisaties en individuen, die hun impact willen vergroten in verbinding met de mensen en wereld om hen heen, zoals:

 

Fonds voor Cultuurparticipatie
www.cultuurparticipatie.nl

Kamer van Koophandel
www.kvk.nl

Ministerie van OCW
www.mincow.nl

Rabobank
www.rabobank.nl

Studio Wieki Somers
www.wiekisomers.com

MKB-Nederland
www.mkb.nl

Kunst.nl
www.kunst.nl


“Suzanne heeft de evaluatie van onze groep bestuurders uit de sectoren Vastgoed, Horeca, Cultuur en Retail in een complexe fase begeleid. Haar vermogen om tussen de lijntjes door te lezen wat de essentiële punten van de individuen en de groep als geheel waren en de wijze waarop zij de dialoog hierover heeft gefaciliteerd, leidde tot een waardevol proces en versterking van de samenwerking in ons bestuur.

Caspar Wortmann, bestuurder Vaart in Assen namens Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum – 2018


“Suzannes manier van werken is betrokken, doortastend en verrassend. Zij zorgt ervoor dat iedere deelnemer op zijn best is en blijft. Ze ziet wat daarvoor nodig is, brengt structuur aan en wijzigt het programma, als dat nodig is. Echt maatwerk dus. Uit talloze mini-conclusies haalde Suzanne feilloos de drie agendapunten waarmee we echt aan de slag kunnen. Een aanrader als u tot een goed passend en gezamenlijk gedragen antwoord op uw vraag wilt komen.

Anna Paternotte, Attorney at law/ Owner SDWV Advocaten – 2018


“Suzanne werd voorzitter van het bestuur van de Federatie van werkgevers in de Cultuur, toen ik er penningmeester was. De Federatie had een heroriëntatie op zijn missie nodig, en vroeg en kreeg die van Suzanne binnen een jaar. Anders dan verwacht werd dit geen stil staan in filosofie, maar juist volop in beweging raken. Suzanne zag de kracht van de Federatie en liet geen kans onbenut om de Federatie een steviger positie te geven in bestaande en zelfs nieuwe omgevingen. Suzanne paart een sterke intuïtie aan een groot elan. Haar schier oneindige energie en innerlijke gedrevenheid maken wat ze doet tot een belevenis die weinigen koud laat. Het was een genoegen om met haar samen te werken.”

Siebe Weide, Directeur Museumvereniging/ bestuurder Federatie Cultuur – 2018


“Suzanne begeleidt sinds eind 2016 het complexe transitieproces binnen de Kamer van Koophandel en 20 partnerorganisaties naar vijf landelijke Ondernemerspleinen. Zij heeft ons op originele en effectieve wijze geholpen te komen tot een gedragen visie. Suzanne is als geen ander in staat deze visie – samen met mensen vanuit alle niveaus in onze organisatie – te vertalen naar praktische stappen voorwaarts (programmering, inrichting, hospitality). Zij is een van de meest creatieve personen, waarmee ik heb samengewerkt. Suzanne verwoordt – zowel mondeling als schriftelijk – scherp wat er leeft binnen en buiten de organisatie en verliest de mens nooit uit het oog!”

Peter Koudstaal – Programmamanager Ondernemerspleinen Kamer van Koophandel – 2017


“Inspireren en motiveren vanuit de eigen kracht, dat kan Suzanne als geen ander… Onder begeleiding van Suzanne kwamen wij uit onze vaste denkpatronen. Wil je op inspirerende en creatieve wijze meer inzicht in het functioneren van je eigen organisatie? Raadpleeg dan Suzanne. “

Katja Weitering – Head of project office Museum Catherijneconvent – 2017


“Door Suzanne en haar ‘Kabinet van Levend Onderzoek’ hebben we als directeuren van Achmea op een verrassende manier een open en onderzoekende dialoog gevoerd met externe stakeholders. Het leverde inspirerende en gelijkwaardige gesprekken over relevante maatschappelijke thema’s op. Waardevol voor alle deelnemers, door de verrassende nieuwe inzichten, de open vragen en de mooie ontmoetingen. Het helpt ons bij het realiseren van onze drive om met onze proposities maatschappelijke waarde verder te vergroten.”

Johan Blok, HR director Achmea International – 2016


“Suzanne heeft ons op zeer inspirerende wijze begeleid bij het ontwikkelen van het nieuwe beleidsplan 2017-2020. Ze is een bindende persoonlijkheid, die heel gestructureerd te werk gaat. Met scherp gevoel voor inhoud én proces daagt ze je uit consequent de vertaalslag te maken van visie naar missie, doelen en instrumenten.”

Jan Jaap Knol, Directeur-bestuurder Fonds Cultuurparticipatie – 2016


“Suzanne drukte haar stempel op ons congres, dat van bijzonder niveau werd. Door haar optreden in combinatie met het geheel werd het voor OH en OVHZ de beste uit de serie ondernemers congressen van de afgelopen jaren.”

Andries Stokvis, Voorzitter OVHZ – 2015


“Suzanne verzorgde op 7 april 2015 een zeer inspirerende avond voor onze RC RIO Amsterdam aan de Amstel. Mede dankzij haar bijzondere gespreksleiding zal er komend clubjaar een prachtig programma komen, waar alle topvrouwen van de club een bijdrage aan gaan leveren.”

Denise Go-Feij, Owner Charity and Impact Investing Guide – 2015


“Interactie met Suzanne laat zich kennen door inspirerende dialoog, die een spade dieper gaat dan verwacht en de vraag achter de vraag op tafel krijgt.”

Fred de Ruyter, Regiodirecteur Ymere Haarlemmermeer – 2015


“Suzanne toonde zich een warme, krachtige en verbindende gespreksleidster…We kijken dankzij Suzanne terug op een geslaagde dag met een inspirerende conclusie voor de toekomst.”

Ineke de Vries, Programmamaker Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer – 2015


“Suzanne heeft de groep tot een prachtige ervaringsuitwisseling gebracht en tot bijzondere inzichten laten komen over de vraag “hoe leidt u mensen en missie van uw organisatie door een veranderende markt?”…Een aanrader voor complexe, strategische vraagstukken.”

Petri Hofste, Board member/ (financial) executive Achmea, e.a. – 2014


“Een zeer waardevol traject, welke nog lang en diep in mijn systemen ligt opgeslagen.”

Dylan van den Berg, Eigenaar Studio Wieki Somers – 2014


“I know Suzanne as a highly intellectual manager with an ambitious view to the company Pier K and her environment. As a manager, she shows great inspiration to her members of the company and her clients. I will recommend her doing business with!”

Eric Traa, Senior relatiemanager bedrijven Rabobank Amsterdam – 2011


“Voor onze leergang Inspirerend Leiderschap ben ik geïnspireerd geraakt door het verhaal van Suzanne Leclaire… Suzanne krijgt mensen met haar verhaal in beweging. Het verhaal om ambities en dromen waar te maken. Het verhaal van de dromenmakelaar!”

Cor Knoester, Interim- en verandermanager – 2011